SASV

SASV

SASV staat voor Stichting Aangepaste Sport en Vrijetijdsbesteding. De activiteiten van deze stichting zijn bedoeld voor mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking. Het team van stal Huijberts was (zeer) actief betrokken bij de afdeling paardrijden van SASV. Als coördinator zorgde Siem ervoor dat alle lessen goed verliepen. Hij werd hierbij ondersteund door een team vrijwilligers waar Danièlle, Ilse, Ella en Wilco deel van uitmaakten. Chris ondersteunde regelmatig bij de wedstrijden van SASV.

Helaas was SASV genoodzaakt de afdeling paardrijden op te heffen