SASV

SASV

SASV staat voor Stichting Aangepaste Sport en Vrijetijdsbesteding. De activiteiten van deze stichting zijn bedoeld voor mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking. Het team van stal Huijberts is (zeer) actief betrokken bij de afdeling paardrijden van SASV. Als coördinator zorgt Siem ervoor dat alle lessen goed verlopen. Hij wordt hierbij ondersteund door een team vrijwilligers waar Danièlle, Ilse, Ella en Wilco deel van uitmaken. Chris ondersteunt regelmatig bij de wedstrijden van SASV.

Voor meer informatie:

http://www.sasv.nl/pg-27604-7-75925/pagina/home.html